Släkten

Mårtensson och Benedicta

Födda: i Skartofta och 1788 i Simrishamn

Döda: i Ystad och 28 mars 1857 i Ystad

Föräldrar: Okända

Barn:

Fanjunkare Mårtensson deltog som frivillig i Finska kriget 1809. Till den gård å landsbygden där Mårtensson var förlagd, anlände en dag en trupp om 40 st ryska soldater. Förmodligen skräckfylld lånade Mårtensson en schal, shalett och kjol av bondmoran, tog plaggen på sig, och inväntade ryssarna. Väl framkomna läto dessa genom gester förstå att de ville sova, och dödströtta syntes de vara efter en kanske lång marsch. Anvisade en lada dröjde det inte länge innan samtliga ljudligt snarkade. Mårtensson lär då ha stängt lagårdsportarna, pålagt tvärslån och hastat till sin förläggning någon fjärdingsväg därifrån, och rapporterat med påföljd att de sovande ryssarna blevo samtliga tillfångatagna.

"Bra gjort", sa löjtnanten, "Vad heter du?"

"Mårtensson!"

"Var är du från?"

"Skartofta i Skåne."

"Då ska du hädanefter få heta Skarman!"

En broder deltog även i Finska Kriget.

Under åren 1825 - 1850 fingo ej mindre än 41 personer rätt att utöva bryggaryrket, däribland barnmorskan Benedicta Skarman, som höll krogen Singdulia vid Skansgatan.

Benedicta Skarman figurerar ofta i magistratens handlingar under 1840-talet. Singdulia var en sjömanskrog med åtföljande bråk och slagsmål. Ägarinnan var tydligen ett manhaftigt fruntimmer oftast i färd med att kasta ut berusade sjömän från krogen, för att kanske i nästa stund bege sig ut på förrättning med barnmorskeväskan.

(text: Gösta Skarman)


Gris-Ulla

På internet, på adressen www.genealogi.aland.net kan man hitta "Gris-Ulla", som egentligen hette Catharina Skarman, piga, som föddes i Borgå 1788. Hon gifte sig med Erik Nilsson Holm 28 dec 1823 i Svea Artilleriregementes församling. Hon var alltså samtida med Mårtensson. Namnet Skarman har alltså funnit i svenskbygderna i Finland innan Mårtensson fick sitt hedersnamn 1809.(text: Erik Skarman)

Helena Skarman

I Våmbs dödsbok finns en anteckning om en 3 dagar gammal flicka, Anna Maria, som begravdes 25 januari 1798. Hon skulle vara dotter till en Helena Skarman, maka till "avskedade hovslagaren" Hans Palm. De kallades "kringresande folk".(Text: Erik Skarman)


Henrik Johan August Skarman och Elise Mårtensson

Född: 15 febr 1816 i Simrishamn ---

Död: 24 apr 1881 i Ystad i Ystad ---

Vigda:

Föräldrar: Skarman (f Mårtensson) och Benedicta

Barn

I Landsarkivet i Lund, Magistratens i Ystad handlingar (bunt 1844 25/6 och 1845 9/3) finnes bevarade vandrarbok m.m. för Johan H Skarmans gesällvandringar genom Danmark, Holland och Tyskland. I dansk vandrebog för grovsmeden Henriks Johan Skarman läses bl.a. "Ålder 25, Höjd: Middel, Hår: Blond, Ögon: blue, Näsa, Mund, Sprog: Almindelig".

"Som Hofslagargesällen Joh. Skarman hos mig lärt smedhantverket och sedan arbetat uti sex månaders tid, lemnas Honom härigenom det intyg, att han under hela tiden uppfört sig troget, nycktert och beskedligt, hvarföre jag honom till det bästa recommenderar. Kronoskatten ansvaras av undertecknad för innevarande år"

Ystad den 31 januari 1837

C.T.W. Lippert

[sigill]

"Johanneberg. Åfvanstående gesäll är icke hinder att resa till Ysta folkräkning den 25 okt 1838"

And. Norstedt

Hofslagarålderman

"För skatterna ansvaras för innevarande år af undertecknad"

Änkan Benedicta Skarman

Bryggare

"Hovslagaregesällen Johan Skarman har arbetadt hos Undertecknad 14 dagar och under den tid uppfört sig ärligt, troget och beskedligt, och är nu från min kondition ledig, hvarföre honom detta till bevis lämnas och att han till det bästa recommenderas."

Stockholm den 12 juni 1837

Joh. Gustaf Kåberg

Hovslagare aldermans änka

"Hovslagare Gesällen Johan Skarman har hos undertecknad arbetadt i nio månaders tid och är på egen begäran från min condition ledig, hvilket nämnda gesäll har under denna tid uppfört sig troget, nycktert och arbetsamt som rättskaffens gesäll egnar och anstår, varföre jag honom detta till bevis till det bäst Rekommenderar. Kronoskatten för innevarande år ansvaras af undertecknad."

Ljungy den 21 december 1840

N. P. Dahlberg

smedmästare

[sigill]

(text: Gösta Skarman)


Johan Albert Skarman och Botilda Ohlsson

Födda: 20 mars 1856 i Ystad och 14 dec 1861 i Almaröd

Döda: 3 mars 1932 i Tomellilla och 1921 i Tomellila

Föräldrar: Henrik Johan August Skarman och Elise Mårtensson samt

Handlaren Lars och Elsa Ohlsson, Almaröd

Barn:Olof, John(?), Ernst, Botilda, Lars Alexander(?) och Johan Albert Skarman

Smedgesäll på Bornholm. Gesällvandringar i bl.a. Tyskland och Danmark. Gesällkamrat Åbjörn Andersson, Svedala, som grundade Åbjörn Andersson AB. (text: Gösta Skarman)


Ernst Skarman och Irma Kristina Nilsson

Födda: 10 mars 1884 i Skivarp och okänt i Vanstad, Äsperöd

Döda: 2 juli 1946 i Svedala och okänt i Svedala

Föräldrar: Johan Albert och Botilda Skarman samt Handlare Nils och Gerda Nilsson, Vanstad, Äsperöd

Barn

Ernst Skarman önskade bli ingenjör, men hans föräldrar tyckte att han skulle skaffa sig ett riktigt yrke först, dvs. smed. Han gjorde så och återvände sedan till realskolan och sedan till ingenjörsutbildningen. Han var elektroingenjör, elverksföreståndare i Tomelilla, och hade elektrisk affär där. Av någon anledning flyttade sedan affären och familjen till Svedala. Möbelhandlare Karl Johnsson var senare behjälplig med en flytt i Svedala, och på sätt träffades Runo Skarman och Brita Skarman vid 5 års ålder, och gifte sig sedan och levde tillsammans till Runos död vid 86 års ålder. (text: Erik Skarman)


John Skarman och Rhoda Ayres

Födda: 1886 -1889 i Skivarp och okänt.

Döda: 1915 i Hull, England och okänt.

Trolovade

Föräldrar: Johan Albert och Botilda Skarman

Barn: Inga.

Arbetade som speditör i Hull. Blev smittad vid inspektion på en båt i Hulls hamn under 1:a värlsdkriget. Dog och begravdes i Hull. (text Gösta Skarman)


Lars Alexander Skarman och Esther

Födda: 1886 -1889 i Skivarp och okänt.

Döda: L A Skarman i Tomelilla, i övrigt okänt.

Föräldrar: Johan Albert och Botilda Skarman

Barn:

Lars Alexander Skarman arbetade som representant för International Harvester i Chicago. Far och son fick den så kallad Chicago-sjukan. Familjen kom till Tomelilla, där Lars och sonen dog. Esther, som var amerikanska återvände så småningom till USA. (text: Gösta Skarman)


Olof Elis Skarman och Hedvig Roth

Födda: 15 sept 1885 i Skivarp och 22 maj 1891 i V Vemmenhög

Döda: 9 dec 1968 i Sjöbo och 13 febr 1978 i Sjöbo

Föräldrar: Johan Albert och Botilda Skarman och Handlare Anders och Betty Roth, V. Nöbbelöv

Vigda: 1909 i V Nöbbelövs kyrka.

Barn:

Olof Skarman genomgick kemistutbildning i Danmark och Tyskland. Driftschef vid jästfabriken i Slagelse, Danmark 1913-1915. Återvände på grund av 1:a världskriget till Sverige. Driftsingenjör vid Svenska Jästfabriks AB i Tomelilla.

Hedvig Roth träffade sin make, när hon gick på folkhögskolan i Tomelilla. (Text: Gösta Skarman)


Dagny Vera Skarman-Berglund och Bengt Berglund

Födda: 24 okt 1912 i Tomelilla och 19 juli 1913

Föräldrar: Olof Skarman och Hedvig Roth och Apotekare Axel o Karin Berglund, Ystad.

Vigda: 1942 i Maria-kyrkan, Ystad

Barn:

Dagny Skarman är fil mag och adjunkt. Har tjänstgjort i Taberg, Umeå och Stockholm. Bosatt på Borgargatan 14 i Stockholm.

Bengt Berglund är ryttmästare och byrådirektör. (Text: Gösta Skarman)


John Skarman och Ewy Ljung o Margareta Norwin

Född: 4 nov 1916 i Tryde, Tomelilla

Föräldrar: Olof Skarman och Hedvig Rot

Barn:

Ingenjör, Avdelninsdirektör i Tullverket. Tulltjänseman i Trelleborg, Halmstad, Strömstad och Stockholm. Sedermera Generaltullstyrelsen. (Text: Gösta Skarman)


Einar Olof Gösta Skarman och Britta Majken Hariette Daun

Födda:10 aug 1918 i Tryde,Tomelilla och 16 nov 1921 i Gråmanstorp, Klippan

Döda:20 nov 1994

Vigda: 30 maj 1946 i Barkåkra kyrka av Alf Sjölin.

Föräldrar: Olof Skarman och Hedvig Rot och Inspektor Arvid och Justina Daun, Skälderviken

Barn:

Gösta Skarman var ingenjör via Hermods Handelsinstitut, Stockholms Stads Handelsskola och NKI (Ingenjörsexamen 1949). Arbetade i Tomelilla, Lund, Dalby, Malmö och Stockholm. Blev chef för AB Mataki i Stockholm..

De bodde i en trävilla på Kaptensbacken 11 i Stocksund. (Text: Gösta Skarman och Erik Skarman)


Ulla Gunhild Skarman och Evert Jeppsson

Födda:9 aug 1921 i Tomelilla och 20 okt 1919

Döda:

Föräldrar: Olof Skarman och Hedvig Rot och Lantbr. Karl och Elin Jeppsson, Brandstad Gård

Barn:

Evert Jeppsson var lantbrukare och övertog föräldrarnas gård Brandstad Gård i Vollsjö


Lars Olof Skarman och Ulla Pia Christina Brokvist

Födda: 7 aug 1947 i Malmö och 19 dec 1947

Vigda: 2 aug 1972 på Svenska Ambassaden i Paris

Föräldrar: Gösta Skarman och Britta Daun och Börje och Doris Brokvist

Barn:

Lars Olof Skarman är bankdirektör bosatt på Tjalvevägen 5 i Djursholm.


Ulla Skarman och Jan Naliwajko

Födda:12 aug 1949 i Malmö och 20 jan 1938 i Vilno, Litauen

Vigda: i Barkåkra kyrka av Alf Sjölin.

Föräldrar: Gösta Skarman och Britta Daun och Zofia Naliwajko (1906 1983)

Barn:

Jan Naliwajko är konstnär. Alexander Sergej omkom i en trafikolycka. Familjen bor på Lindholmens gård i Vallentuna.


Kerstin Britta Skarman och Leif Gösta Jansbo

Födda:10 aug 1960 i Bergshamra,Solna och 13 juni 1957 i Vantör församling

Vigda:10 okt 1982 i Djursholms kapell av Bror-Axel Lindorm

Föräldrar: Gösta Skarman och Britta Daun och Bo Gösta och Svea Margareta Jansbo, Tyresö

Barn:


Ernst Albin Skarman och Johanna Christina Cardell

Födda:24 maj 1859 i Ystad och 28 apr 1864 i Ystad

Döda:25 febr 1931 i Ystad och 19 nov 1937 i Ystad

Vigda: 5 dec 1887 i Ystad

Föräldrar: Henrik Johan August Skarman och Elise Mårtensson och Emmanuel Cardell och Johanna Håkansson-Thomasson

Barn:


Emanuel Albin Skarman och Evy Asta Heldina Bohlin

Födda: 11 juni 1901 i Simrishamn och 3 okt 1907 i Igelösa

Vigda: 19 maj 1928

Föräldrar: Ernst Albin Skarman och Johanna Christina Cardell och Johan Bohlin och Emma Bothilda Andersson.

Barn:

Emanuel Albin Skarman var hamnkamrer.


Einar Albin (Eje) Skarman och Inger Anita Elisabeth Rossburg

Födda: 24 nov 1928 i Ystad och okänt

Föräldrar: Emanuel Albin Skarman och Evy Asta Heldina Bohlin och okända. Barn:

Emanuel Albin Skarman var konditor. Anders Eje Johan Skarman har överlåtit en fastighet i kvarteret Laxöringen i Malmö för 1 850 000 kr.(Text: Erik Skarman)


Runo Henry Skarman och Brita Elisabeth Johnsson

Födda: 21 april 1915 i Lund och 22 mars 1915 i Lund

Föräldrar: Ernst Skarman och Irma Kristina Nilsson och Karl Johnsson och Anna Beata Jacobsson

Barn:

 • Bengt Runo 19 febr 1944 i Malmö
 • Erik Gunnar 8 maj 1947 i Malmö
 • Runo föddes i Tomellla men båda makarna växte upp i Svedala, och träffades där vid 5 års ålder.

  Runo hade ingenjörsutbildning i kemi, och arbetade först vid sockerbruket i Örtomta, men kom sedan till Tretorn i Malmö, och stannade i Tretorn till sin pensionering. En tid innan den lades ner var han chef för Malmöfabriken. Sedan blev det flytt till Helsingborg (Rydebäck). De sista åren före sin pensionering utvecklade han en robot för klädning av tennisbollar. Han hade flera stycken internationella patent. I yngre år sysslade han mycket med optik och kameror, och gjorde egna konstruktioner. Hemma i 2 rumslägenheten på Östervärnsgatan hade han en gigantisk metallsvarv i en garderob. (Det var inte vilken 2-rumslägenhet som helst. Flyttfirman skulle flytta bohaget till den nya lägenheten på Sergels väg, fick ett tips om att de skulle komma och titta på lägenheten, men svarade: "Äsch, det vet man väl hur en 2 rumslägenhet ser ut". De kom med lilla bilen, men fick åka hem och hämta den stora flyttbussen, och köra med den i 2 omgångar. Men svarven kom inte med till Sergels väg.) Så småningom fastnade han för fiolbyggeri, och byggde ett antal fioler, varav en serie på 5 inte blev fullbordad. Han grep sig an problemet som en industrialist, och utvecklade metoder och maskiner, som professionella fiolbyggare har tagit över. Han deltog i KFUM's symfoniorkester i Malmö, och efter flytten till Helsingborg i Råå Musiksällskap där han ingick i styrelsen.

  Brita har handelsutbildnig men blev sedan hemmafru, men hon utövade sina kunskaper under ett års tid, då hon sålde ut sin fars möbellager. Hon är en skönhets- och konstälskare, som har samlat böcker och vykort med konst, och hon utvecklade sig sedermera till en skicklig fotograf. (Text: Erik Skarman)  Brita och Runo på samma skolfoto  Britas och Runos familjer på gemensam utflykt

  Bengt Runo Skarman och Brigitte Sommer f Lustig

  Födda: 19 febr 1944 i Malmö och 6 febr 1949 i Berlin.

  Vigda: i Helsingborgs rådhus

  Föräldrar: Runo Henry Skarman och Brita Elisabeth Johnsson och Margarethe Lustig, Berlin med make

  Barn:

  Bengt Skarman är civilingenjör och anställd vid Saab i Linköping, men arbetar nu som förbindelseman vid BGT och är bosatt i Uhldingen vid Bodensjön. Har också bott i Berlin.

  Brigitte är utbildad lärare i Tyskland. Bengt och Brigitte träffades på Bornholm. (Text: Erik Skarman)


  Erik Gunnar Skarman och Iris Eva Vilhelmina Trulsson

  Födda: 8 maj 1947 i Malmö och 22 juli 1956 i Fagersta

  Vigda: 7 dec 1991 i Gamla Linköping

  Föräldrar: Runo Henry Skarman och Brita Elisabeth Johnsson och Börje Trulsson och Enni Armini

  Barn:

  Erik Skarman är civilingenjör och anställd vid Saab i Linköping. Eva Skarman är civilingenjör och teknisk doktor i reglerteknik. Hon är anställd och delägare i Melerit AB, som utvecklar medicinska simulatorer.

  Enligt ett bevarat intyg hade Erik Skarman ont i halsen den 5 dec 1959. Den 7 dec 1959 hade han dock tillfrisknat och kunde gifta sig 32 år senare. (Text: Erik Skarman själv)


  Ola och Anna Jacobsson

  Anna Jacobsson

  Födda: 1846 okänt 1850

  Döda: 31 aug 1920 o 2 maj 1924 Föräldrar: okända

  Barn:

  Ola Jacobsson var möllare, eller "mjölnare", som man säger i andra delar av Sverige. Hans dotter, som är min mormor har berättat en del om hans liv. Han flyttade omkring mycket eftersom han bytte upp sig till bättre möllor efter hand. Ibland hade han vattenkvarnar och ibland vindmöllor. Hade man vindmöllor, måste man ibland stiga upp mitt i natten för att sätta segel på vingarna, om det började blåsa nattetid. Mormor har också berättat hur hon som liten nästan förolyckades, när hon ramlade ner i vattenhjulet i en vattenkvarn. Han hade en vattenkvarn i Linderöd, som vi besökte när mormor var gammal. Hon kunde berätta, att vattendraget hade varit mycket större, när hon var barn, men det vet man väl hur det är med barndomsminnen... Så småningom fick vi emellertid se en bild på ån från den tiden, och då kunde vi se att mormor hade rätt.  Anna och Ola Jacobsson med de fyra döttrarna (men inte sönerna) Ida, Ema (i bakre raden), Anna och Maria.

  Hos Erik Skarman i sommarstugan finns en förstorad bild av paret på picknick med bästa finporslinet. Bilden är förstorad efter ett vykort fotograferat av svärsonen Nils Nilsson (text: Erik Skarman)


  Maria Jacobsson och Nils Nilsson

  Födda:21 nov okänt år och okänt

  Föräldrar: Ola och Anna Jacobsson och okända.

  Inga barn som jag känner till.


  Emma Jacobsson och Olof Vilhelm Fredriksson

  Födda: 20 jan 1878 och 22 juli 1876

  Döda: 3 okt 1964 och 25 okt 1953

  Föräldrar: Ola och Anna Jacobsson och okända.

  Barn:

  "Moster Emma" var den av mormors systrar, som vi hade mest kontakt med. Hon bodde i Eslöv. Under den tid jag kände henne var hon blind, vilket sades komma från en inflammation i en nerv i en tand.

  (Text: Erik Skarman)


  Ida Jacobsson och Nils Nilsson o Ernst Hansson

  Födda: 1 aug 1881 och okänt.

  Föräldrar: Ola och Anna Jacobsson och okända Barn:

  Nils Nilsson tog många bilder, som sedan förstorades som vykort, som han skickade. Min mormor och morfar fick många sådana. Bilden här nedanför föreställer dottern Inga, "glad såsom lyckan sjelf". Bilden är tagen på familjens balkong i Helsingborg. Tidigare har jag tänkt mig att en del bilder föreställde Nils Nilsson själv, men det är nog snarare hans svärföräldrar Ola och Anna Jacobsson, som är med på bilderna.  (Text: Erik Skarman)


  John Jacobsson och okänd maka

  Föräldrar: Ola och Anna Jacobsson

  Barn:


  Lisa Jacobsson och Ragnar Blomgren

  Föräldrar: Emma Jacobsson och Olof Vilhelm Fredriksson

  Barn:

  Lisa var den av mammas kusiner, som vi hade mest kontakt med. Hon var gift, men maken övergav henne och försvann ur landet (till Norge). Någon skilsmässa kunde då inte tas ut, så när sedan Ragnar kom in i hennes liv, så kunde de inte gifta sig. De är bosatta i Lund. (Text Erik Skarman)


  Anna Beata Jacobsson och Karl Johnsson

  Födda: 11 sept 1879? och 11 juni 1886

  Döda:Trettondagsafton 1970 och 1960

  Föräldrar: Ola och Anna Jacobsson och Anders Johnsson och Elna Olsson

  Barn:

  Karl Johnsson var möbelhandlare med möbelaffär med bostad och egen möbelverkstad på Storgatan 9 i Svedala. Han köpte affären 1914 och hade den kvar till sin död 1960. Han var i yngre år en mycket driftig affärsman med många marknadsföringsidéer. Han var också driftig på andra sätt. Han friade till Anna Jacobsson redan efter ett par veckors bekantskap. Han läste mycket, och skaffade sig med tiden en enorm boksamling. Han fick en svår asma, som till slut ändade hans liv.

  Min mormor Anna skötte en hel del av kontorsarbetet till affären. Hon var en väldigt snäll person, som alltid välkomnade oss till sitt hem, som vi besökte nästan var 14:e dag. Vi reste med tåg från Malmö, under många år med ånglok och vagnar med gasljus och "balkonger".

  Mormor var född i Fränninge, men bodde bara där en kort tid, eftersom pappa möllare flyttade runt ganska ofta. Innan hon träffade sin blivande make hade hon en lägenhet i närheten av Klostergatan i Lund. Ödet ville att hon den sista tiden av sitt liv återvände till Fränninge, där hon slutade sina dagar på ett vårdhem. (Text: Erik Skarman)  Gården bakom affären med taxen Trollet.  Karl Johnsons Hudson, en 8-sitsare med V8-motor och elektisk växellåda.

  Sonja Skarman och Ernst Lindberg

  Födda: 1918 och okänt.

  Föräldrar: Ernst Skarman och Irma Nilsson och Ernst Lindberg d.ä. och maka.

  Barn:

  Både Ernst och Sonja arbetade vid Åbjörn Anderssons gjuteri i Svedala, hon på kontoret, och han som konstruktör av stenkrossar. Han var en humoristisk man ibland med fallenhet för imitationer och practical jokes. Jag minns också en episod, när familjen hälsade på oss, och sonen Bengt var c:a 3 år gammal. Vi tittade på färgbilder, och Bengt upprepade ständigt frasen: "Pappa, det är i färg!". Till slut sa Ernst:

  "Ja, det börjar gå upp för mej"

  (Text: Erik Skarman)


  Ernst Bertil Lindberg och Ingrid Ohlsson o Kristina Fällman

  Föräldrar: Sonja Skarman och Ernst Lindberg samt Rut och Nils Olsson resp. Märta och Karl Henrik Fällman.

  Födda: 14 april 1948 och 30 maj 1950 (Kristina Fällman)

  Barn:

  Bertil Lindberg är konstnär och teckningslärare bosatt i Åfors i Eriksmåla


  Ulla Kristina Lindberg och Woichiek Łavac

  Föräldrar: Sonja Skarman och Ernst Lindberg och okända.

  Född: 18 dec 1949 Barn:

  Ulla Lindberg har arbetat som sekreterare och inom sjukvården. Łavac är konstnär från Polen. Bokstaven Ł är ett tjockt L, som uttalas ungefär som W på engelska. Makarna är numera frånskilda.


  Bengt Arne Lindberg och Katarina Andersson

  Föräldrar:Sonja Skarman och Ernst Lindberg samt Gerd Andersson och Sven-Erik Olsson.

  Född: 11 april 1961

  Barn:

  Bengt Lindberg är läkare


  Nils och Gerda Nilsson

  Födda: Okänt.

  Föräldrar: Okända.

  Barn

  Nils och Gerda Nilsson var handlare i Vanstad, Äsperöd. Min pappa besökte alltid mormor och morfar i Vanstad om somrarna, och levde gårdsliv, vilket han har berättat mycket om i lyriska tonarter. (Text: Erik Skarman)


  Tora Nilsson och Gustav Brommé

  Föräldrar: Gerda och Nils Nilsson och okända

  Barn:

  "Moster Tora" var bosatt i Tomelilla.


  Bo Brommé

  Föräldrar: Tora Nilsson och Gustav Brommé

  Bo Brommé är jurist. Han var statssekreterare i justitiedepartementet under Carl Axel Petri och sedermera hovrättspresident. (Text: Erik Skarman)


  Anders Olsson och Estrid Hansson

  Födda: Okänt och 1779

  Föräldrar: Okänd och Anders Hansson

  Barn:


  Ola Andersson och Karin Pålsdotter

  Födda: 1809 och 1813 i Hyltarp

  Döda: 1862 och 1890

  Föräldrar:Anders Olsson och Estrid Hansson

  Barn:

  Ola Andersson var åbo på gården Bröddarp i Västra Ingelstad strax norr om Trelleborg. Han gick ibland under namnet "Ola Dunder", eftersom han ofta var ute och jagade.


  Karna Pålsdotter. Målning av sonen Anders Montan.

  "
  Ola Dunder"


  Lars Olsson och Maria Cecilia Hansson

  Födda: 1847 och 1853

  Döda: 1923 och 1926

  Föräldrar:Ola Andersson och Karna Pålsdotter och okända

  Barn


  Karin Olsson och Axel Andersson

  Födda. 1879 och 1877

  Döda: 1952 och 1952

  Föräldrar:Lars Olsson och Maria Cecilia Hansson och okända

  Barn:


  Eric och Rita Andersson

  Födda: 1906 och 1907

  Döda 1987 och 2004

  Föräldrar:Karin Olsson och Axel Andersson och okända

  Barn:


  Kjell Andersson och Solveig Bengtsson

  Födda: 1936 och 1935

  Föräldrar:Eric och Rita Andersson och okända

  Barn:

  Kjell Andersson har såsom släkting till Anders Montan intresserat sig för honom, och samlat både tavlor och information. Bilderna på Ola Andersson och Karna Pålsdotter kommer från honom, liksom kunskapen om deras namn.


  Anders Montan

  Född:1845 i Västra Ingelsta

  Död:1917 i Düsseldorf

  Föräldrar: Ola Andersson och Karna Pålsdotter

  Anders Montan var konstnär, och tillhörde den så kallade Düsseldorfskolan, för vilken han var en ganska sen representant. Han bodde i Düsseldorf, och hade bland annat uppdrag från Krupps att måla deras verkstäder och gjuterier. Där skaffade han sig ett mästerskap att måla eld. Han har också målat interiörer och landskap, från Skåne och Tyskland. I Tyskland kommer många tavlor från orten Horn, där han tillbringade många somrar. Han är representerad på muséer i Düsseldorf och många muséer i Skåne.

  I släkten finns nu fyra större tavlor utöver några som hamnade hos Karl Johnssons kusinbarn i Malmö. (Flertalet av dem finns nog nu hos Kjell Andersson.)

  Hos Bengt Skarman finns en köksinteriör, som Karl och Anna Johnsson fick i bröllopspresent 1914 och en annan köksinteriör, som ärvdes av Karl Jonsson.

  Hos Erik Skarman finns en smedja, som ärvdes av Karl Johnssons syster Maria, men som sedan ärvdes av Karl Johnsson vid hennes död. En annan interiör i ett trapphus var testamenterad till Karl Johnsons bror John, men han bode i Amerika och då ärvdes tavlan av Maria och sedan av Karl Johnsson. Även den tavlan finns nu hos Erik Skarman.

  En tavla gick till Karl Johnsons bror Viktor i Örebro, och den finns nu i Örebro hos hans ättlingar.

  Ytterligare tavlor ur arvet gick till personer i Tyskland.

  Anders Montan var ogift, och hade inga barn. (Text: Erik Skarman)


  Anders Montan vid stafflit


  Anders Johnsson och Elna Olsson

  Födda: okänt och 1860

  Begravda: 11 okt 1908 och 30 okt 1910

  Föräldrar: Okända samt Ola Andersson och Karna Pålsdotter.

  Barn:

  Anders och Elna Johnsson var kusiner. Därmed var min morfars morfar och min morfars farfar bröder. Vidare var Anders Montan inte bara bror till min morfars mor, utan också kusin till min morfars far.

  Anders Johnsson var lantbrukare i Västra Ingelsta (vilket ligger c:a 8 km från Maglarp). Han gick i borgen får någon annan, och när denne inte kunde betala sina skulder blev Anders Johnsson driven från sin gård, och fick flytta in till Svedala, vilket han tog mycket hårt. Jämför Johan Trulsson. (Text Erik Skarman)


  Karolina Johnsson

  Död en 5 maj 1948


  Maria Johnsson och Johan Borg  Johan Borg.

  Födda: okänt.

  Döda: 29 aug 1948 och okänt.

  Föräldrar: Anders och Elna Johnsson och okänd.

  Min mamma kallade paret för "Faster och Favvy". I deras hem i Svedala var hon alltid välkommen. "Favvy", Johan Borg var politiker i Svedala, och har nu en gata i Svedala uppkallad efter sig. Han var ordförande i Svedala arbetarkommun mellan 1908 och 1920 och vaktmästare för Folkets Hus med tjänstebostad i huset från 1908. Hos Erik Skarman finns en silverpokal, som Johan Borg fick av Svedala Arbetarkommun på sin 60 års-dag. Paret hade inga barn. (Text Erik Skarman)


  Wictor och Hilma Abelin

  Födda okänt och 22 mars 1889

  Döda okänt och 11 febr 1945

  Föräldrar: Anders och Elna Johnsson

  Barn:

  Wictor Abelin, f Johnsson var bosatt i Örebro


  Herman Andersson med maka

  Barn:


  Harry Armini och Ida Karlsson

  Föräldrar: Herman Andersson med maka och okänd.

  Barn:

  Harry Armini blev nöddöpt. Hans föräldrar hade annars, en fallenhet för fantasifulla namn. Men i nöddöpandets hast hann de inte komma på något annat namn än Harry. Dagen efter besökte de prästen och undrade om de inte kunde få lägga till några namn, men prästen var ståndaktig och vägrade. Det sägs att Harry alltid har varit tacksam mot den principfaste prästen.

  Efternamnet Armini var taget, och en latinisering av Hermans son. Harry var nämligen doktor i latin och har översatt Ovidius Metamorfoser till svenska. Han var känd som den siste som disputerade på latin, men nu tycks sedvänjan att disputera på latin ha återuppstått. (Text Erik Skarman)

  Arminianerna

  På 1600-talet fanns i Generalstaterna (Norra Holland) en präst och religionsstiftare, Henrik (?) Arminius, som hade tagit sig namnet efter förnamnet Herrmann. Han var protestant, men kunde inte acceptera Calvins stränga predestinationslära, och grundade därför en egen religionsriktning, som kallades arminianismen. Calvin gick emellertid segrande ur striden, och arminianerna blev förföljda. Gustav II Adolf noterade detta, och erbjöd därför Arminianerna en fristad i Sverige, därför att han behövde folk, som kunde bygga upp den nygrundade staden Göteborg. Många antog erbjudandet, och därför spelade arminianerna en stor roll när Göteborg byggdes upp.

  Det är inte känt om Harry Armini kände till arminianerna och deras roll i det tidiga Göteborg, när han tog sig namnet Armini.


  Nils Armini och Kristina (Stina) Friskopp

  Föräldrar: Harry Armini och Ida Karlsson och

  Barn:


  Rut Armini

  Föräldrar: Harry Armini och Ida Karlsson

  Rut hade en djup religiositet, som var anad inom släkten men kanske inte så väl känd. I det här avseendet visade det sig på begravningen att begravningsprästen kände henne bättre än den församlade släkten. (Text: Erik Skarman)


  Karin Armini och Nils Ferm

  Föräldrar: Harry Armini och Ida Karlsson och okänd

  Barn:

  Karin dog relativt ung. Nils Ferm var rektor för Humanistiska Läroverket i Sigtuna, och har bostad där, men bor huvudsakligen i Örebro. Nils Ferm är på sin ålders höst en mycket framstående simmare med åtskilliga medaljer (mest guld) från Veteran-VM-tävlingar världen runt. (Text: Erik Skarman)


  Enni Armini och Börje Trulsson

  Börje Trulsson. Akvarell: Agne Blomgren

  Föräldrar: Harry Armini och Ida Karlsson och Johan Trulsson och Iris Svensson

  Barn:

  Enni Armini var lärarinna. Hon började sin tjänstgöring i Överkalix och rörde sig sedan söderut till Fagersta, där hon träffade Börje, som arbetade på smältverket. Så småningom fortsatte de till Trollhättan och sedan till Vargön, för att komma närmare släktens lantställe på Bokenäset i Bohuslän ("teket"). Där bor nu de flesta ättlingarna till Harry Armini om somrarna. Börje Trulsson bodde ursprungligen i Maglarp och sedan i Trelleborg, och boende där arbetade han vid Åbjörn Anderssons gjuteri i Svedala med att konstruera stenkrossar. Ernst Lindberg hade samma syssla och Börje lärde känna Ernst och också Sonja. Ernst Lindberg var en stor skämtare. Följande historia har berättats av Bertil Lindberg, Ernst Lindbergs son:

  "En dag var det snöstorm över slätten, och tågen var inställda. Ernst Lindberg förställde sig då till disponenten på gjuteriet, och ringde Börje och sade: "Det här, Börje, är väl inget problem för dig. Du spänner väl bara på dig skidorna och åker hit." Börje gjorde så och avverkade milen mellan Trelleborg och Svedala under förmiddagen, och ankom väl vid lunchtid till arbetet. Så småningom fick han då reda på vem det var som hade ringt honom." (Text Erik Skarman)  Familjen Trulsson vid huset på Snickargårdsvägen i Vargön. I bakre raden Eva, Jonas, Ann-Christine, Per, Enni och Börje. I främre raden Maria, Maja och Ingrid

  Släkt samlad till Enni Trulssons 80 årsfirande vid pensionatet i Slussen 22 juli 2003 (inte på den exakta födelsdagen).

  I bakre raden: Per Trulsson, Ulla-Stina Apelbrink, Eva och Olof Armini, Katja Ferm, Ingrid Trulsson, Jonas Trulsson, Eva Trulsson och Enni Trulsson.

  I mellanraden: Ann-Christine Listad, Maja Trulsson, Maria Trulsson, Adam Trulsson, Frans och Björn Skarman.

  I främsta raden Cornelia Ferm och Anna Trulsson.


  Olof och Eva Armini

  Föräldrar: Nils Armini och Kristina Friskopp.

  Barn:

  Olof Armini är rektor vid en friskola i Göteborg, och tidigare samma sak i Visby. Eva Armini arbetar vid samma skolor. Olof Armini är fågelvän, känd från radio. (Text: Erik Skarman)


  David Armini

  Föräldrar: Olof och Eva Armini

  Barn:


  Magnus Armini och Kerstin Kalén

  Föräldrar: Nils Armini och Kristina Friskopp och okända

  Barn:


  Ivar Armini och Cecilia (Cicci) Ilstam

  Föräldrar: Nils Armini och Kristina Friskopp och okända

  Barn:

  Frans Ivar Armini har lånat ut sitt förnamn till Frans Skarman. Han är littertaturvetare. Cicci är lärarinna. (Text: Erik Skarman)


  Lars Ferm

  Föräldrar: Karin Armini och Nils Ferm

  Lars Ferm är doktor i nummerisk analys. Men i släkten är han mer känd som systematisk biolog, som vet allt om växter och djur i närheten av teket och inventerar öarna årligen. I sin ungdom var han känd för sitt målande barnspråk, och det är han som är upphovsman till ordet "teket". (Text: Erik Skarman)


  Gunnel Ferm och Agne Blomgren

  Föräldrar: Karin Armini och Nils Ferm och okända.

  Barn:

  Gunnel Ferm är utbildad som psykolog, och nu verksam inom skolan.

  Agne Blomgren är musiker och konstnär (som amatör). Bl.a. har han studerat vid folkhögskolan Sundsgården i Råå. Numera, efter pensionen, har han tidvis bott i Bangkok (Krung Thep), där han försörjer sig som pianist och underhållare, och han har för avsikt att fortsätta till Honolulu.

  Makarna är numera frånskilda. (Text: Erik Skarman)


  Max Blomgren

  Föräldrar: Gunnel Ferm och Agne Blomgren

  Max blomgren är utbildad dirigent och kompositör vid Musikhögskolan i Malmö, och är numera bosatt i Los Angeles, där han försörjer sig på att göra filmmusik. Sambo med Chris. (Text: Erik Skarman)


  Tomas Ferm och Ulla-Stina Apelbrink

  Föräldrar: Karin Armini och Nils Ferm och okända.

  Barn:

  Makarna är numera frånskilda. Båda är verksamma som konstnärer i Göteborg. Ulla-Stina försörjer sig också som ljussättare på Göteborgsoperan.(Text: Erik Skarman)


  Jonas Trulsson och Carina Lindström

  Föräldrar: Enni Armini och Börje Trulsson och Stig och Karna Lindström.

  Barn:

  Jonas Trulsson är lärare i franska och andra lärda ämnen. Dessutom är han fritidsbrandman i Grästorp, där makarna bor.

  Karna Lindström är danska, och Carina är därför halvdanska med speciella känslor för Dannebrogen. Hon är frisör. (Text: Erik Skarman)


  Per Trulsson och Ann Christine Listad

  Föräldrar: Enni Armini och Börje Trulsson och Olle och Gerd Listad.

  Barn:

  Per Trulsson är civilingenjör och nu verksam i Bofors, men bosatt i Vänersborg. AnnChristine Listad är sjuksköterska. (Text: Erik Skarman)


  Åbo

  En åbo är en lantbrukare, som har besittningsrätt och arvsrätt till den jord han brukar, men inte äger. Det finns kyrkoåbor om kyrkan äger marken, kronoåbor om staten äger marken eller frälseåbo om en skattebefriad (vanligen en adelsman) äger marken.


  Översikt över Börje Trulsson släkt på fädernet
  Nils Larsson och Kerstina Eriksdotter

  Föräldrar: Okända

  Födda: c:a 1688 och c:a 1689

  Döda: 1779 och 1770

  Barn:

  Åbo, Dalköpinge 8


  Måns och Metta Larsson

  Föräldrar: Okända

  Födda: okänt och c:a 1667

  Döda: okänt och 1740

  Barn:

  Lantbrukare på Dalköpinge.


  Lars Månson och Bengta Hansdotter

  Föräldrar: Måns och Metta Larsson och Hans Andersson

  Födda: c:a 1695 och 1699

  Döda: 1743 och 1773

  Gifta: 1721

  Barn:

  Lantbrukare på Dalköpinge 6 liksom bådas föräldrar.


  Jöns Nilsson och Gertrud Larsdotter

  Föräldrar: Nils Larsson och Kerstina Eriksdotter och Lars Månsson och Bengta Hansdotter

  Födda: c:a 1727 och 1726

  Döda: 1790 och okänt

  Barn:

  Åbo Serresjögården, Maglarp.


  Metta Jönsdotter och Hans Persson

  Föräldrar: Jöns Nilsson och Gertrud Larsdotter och okända.

  Födda: 1764 och okänt

  Döda: 1791 och 1808

  Barn:

  Lantbrukare på Serresjögården, Maglarp.


  Jöns Hansson och Bereta Olofsdotter

  Föräldrar: Mette Jönsdotter och Hans Persson och okända.

  Födda: 1800 och 1803

  Döda: okänt

  Barn:

  Åbo Maglarp 19.


  Nils Mårtensson och Metta Jönsdotter

  Föräldrar: Okända och Jöns Hansson och Bereta Olofsdotter

  Födda: 1824 och 1829

  Döda: okänt

  Barn:

  Maglarp 1


  Marna Jönsdotter och Matts Mårtensson

  Föräldrar: Jöns Nilsson och Gertrud Larsdotter och okända

  Födda: c:a 1758 och okänt

  Döda: 1810 och okänt

  Gifta: 1790

  Barn:

  Rusthållare Gislöv 29.


  Per Nilsson och Metta Jönsdotter

  Föräldrar: Okända.

  Födda: Okänt

  Döda: 1792 och okänt

  Barn:

  Lantbrukare på Stora Jordberga.


  Per Jönsson och Kerstina Jönsdotter

  Föräldrar: Okända.

  Födda: Okänt.

  Döda: Okänt.

  Barn:

  Lantbrukare på Stora Jordberga.


  Lars Persson och Una Persdotter

  Föräldrar: Per Jönsson och Kerstina Jönsdotter och Per Nilsson och Metta Jönsdotter

  Födda: 1759 och 1756

  Döda:okänt

  Barn:

  Frälseåbo, Stora Jordberga.


  Ola Andersson och Anna Joakimsdotter

  Föräldrar: okända

  Födda: okänt

  Döda: okänt

  Barn:

  Rusthållare på Fjerdingslöv.


  Joakim Olsson och Anna Andersdotter

  Föräldrar: Ola Andersson och Anna Joakimsdotter och okända

  Födda: c:a 1824 och c:a 1819

  Döda:okänt

  Gifta: 1846

  Barn:

  Åbo, Kempinge 11.


  Jöns Mattsson och Kersti Larsdotter

  Föräldrar: Matts Mårtensson och Marna Jönsdotter och Lars Persson o Una Persdotter

  Födda: 1794 o 1798.

  Döda: 1865 o okänt.

  Barn:(alla födda i Maglarp)

  Rusthållare Maglarp 16


  Hans Jönsson och Marna Jönsdotter

  Föräldrar: Jöns Hansson och Bereta Olofsson och Jöns Mattsson och Kersti Larsdotter

  Födda: 1831 och 1840

  Döda:okänt

  Gifta: 1857

  Barn:

  Makarna är alltså nästkusiner (skånskt uttryck). Maglarp 3


  Mårten Jönsson och Metta Larsdotter

  Föräldrar: Jöns Mattsson och Kersti Larsdotter och okända

  Födda: 1822 och 1823

  Döda:okänt

  Barn:

  Maglarp 8


  Hans Mårtensson och Kristina Hansson

  Föräldrar: Mårten Jönsson och Metta Larsdotter och Hans Jönsson och Marna Jönsdotter

  Födda: okänt

  Döda: okänt

  Barn:

  Makarna är alltså kusiner.


  Truls Jönsson och Anna Joakimsdotter

  Föräldrar: Jöns Mattsson och Kersti Larsdotter och Joakim Olsson o Anna Andersdotter

  Födda: 1837 och 1848

  Döda:okänt

  Barn:

  Lantbrukare på Skansgården, Maglarp.


  Per Svensson och Bengta Nilsson  Föräldrar: Okända.

  Födda:10 okt 1850 i Rydsholm, Anderslöv och 30 jan 1854.

  Döda:12 aug 1916 och 4 dec 1928

  Barn:


  Johan Trulsson och Iris Svensson

  Föräldrar: Truls Jönsson och Anna Joakimsdotter och Per och Bengta Svensson

  Barn:

  Familjen var bosatt i Maglarp c:a 8 km från Västra Ingelsta. På samma sätt som Anders Johnsson gick han i borgen för en person, och på samma sätt som för Anders Johnsson ledde det till att han blev driven från gård och grund. Familjen flyttade då till Trelleborg, och inte som familjen Johnsson till Svedala, men sonen Börje fick arbete i Svedala och på så sätt möttes familjerna för första gången. För andra gången möttes de genom Erik Skarmans och Eva Trulssons giftermål. (Text: Erik Skarman)


  Birgit Trulsson och Walter Brandt

  Föräldrar: Johan Trulsson och Iris Svensson och okända.

  Birgit Trulsson har, trots att hon saknar en hand, varit en skicklig amatörmålare, vars oljemålningar finns i många hem i släkten. (Text: Erik Skarman)


  Sven och Lilian Trulsson

  Föräldrar: Johan Trulsson och Iris Svensson och okända

  Barn:


  Anders och Britt Trulsson

  Föräldrar: Sven och Lilian Trulsson och okända.

  Barn:


  Eva Lisa Trulsson och Sven Brynell

  Föräldrar: Johan Trulsson och Iris Svensson och okända.

  Barn:


  Liselott Brynell och Göran Hall

  Föräldrar: Eva Lisa Trulsson och Sven Brynell och okända.

  Barn:


  Bo och Helena Brynell

  Föräldrar: Eva Lisa Trulsson och Sven Brynell och okända.

  Barn:


  Charlotte Brynell och Marco Menadeo

  Föräldrar: Eva Lisa Trulsson och Sven Brynell och okända.

  Barn:

  Paret är bosatt i Italien.