Uttalsregler för Iriska språket

Vokaler

Långa vokaler betecknas med accent á i tabellen och möjligtvis även i språket

a(eng.) asom i 'bat'
á(eng.) awsom i 'law'
o(eng.) osom i 'kock'
ó(eng.) oesom i 'Joe'
úosom i 'ko'
u(eng.) usom i 'but'
emånga uttal, vanligast kort e
éejsom i 'way'
i(sv.) i
í(sv.) långt i
agh, áiajsom i ´bye'
aoaj eller långt i
ae(eng.) aysom i 'bay'
eo(eng.) oesom i 'Joe'

Konsonanter

I tabellen symboliserar 'e' en mjuk vokal, och 'o' en hård vokal. Uttalet gäller bara för själva konsonanten eller konsonantkombinationen.

Eftersom det ofta finns uttalsskillnader beroende på om efterföjande vokal är hård eller mjuk, så är det vanligt att man skjuter in extravokaler bara för att påverka uttalet av konsonanten.

Reglerna säger att ett visst uttal gäller om föregående eller efterföljande vokal är mjuk, resp hård. För att detta skall vara entydigt, skjuter man in extra vokaler (glide vowels) före och efter konsonanter. Om en konsonant skall uttalas som om den vore omgiven av mjuka vokaler, men är omgiven av hårda, så måste man skjuta in en mjuk glide vowel både före och efter konsonanten. Dessa skall då inte uttalas.

Uttalet förändras också av ett efterföljande h. Då kallas konsonante aspirerande. Ursprungligen betecknades aspirerande konsonanter med en punkt över bokstaven. I ren iriska är detta den enda användningen av bokstaven h, men h förekommer naturligtvis även i låneord.

Ibland har en konsonant ett speciellt uttal i början av ordet. För många konsonanter gäller att de uttalas med läpparna sammanpressade, om de följs av mjuk vokal.

bb
bhevsom i 'val'
bhowsom i 'whale'
cok
cekysom i 'kiosk' (inte med tj-ljud)
chkhsom i 'Bach'
dod
dedjsom i 'George'(eng.)
dhejsom i 'yes'
dhosom gh nedan
ff
fh...stumt
gg
gh'gh' mjukare ach-ljudungefär som ett franskt 'r''
ll
lltjockt l
le..ljsom i 'kolja'
..lel
mm
mhewsom i 'whale'
mhovsom i 'val'
nn
nnnasalt n
nnenj (muljerat n)
..nnngett rätt speciellt ljud
phf
rr
rrrullande r
irsurrande rsom 'ir' i isl.
sesjsom i 'she'
sos
te,etchsom i 'Charles'
to,ott
th..h
..thstumt

Eclipserade konsonanter

Beroende på grammatisk form kan konsonanten i början på ett ord förändras (t.ex. vid plural). I så fall ger iriskan den nya konsonanten, som alltså skall uttalas, följd av konsonanten i grundformen, som alltså har ersatts. Detta underlättar åtminstonen för den som vill hitta ordets grundform i ett lexikon. Exempel är

mb,gc,nd,bhr,ng,bp,ts,dt

new file